От 15 Ноември са открити следните мерки от Местната стратегия за развитие Print
Written by Екип на МИРГ   

 

 

 

   Мярка 2.1. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез инвестиции за подобряване средата на живот в областта“ – Компонент 2 - Частни бенефициенти

    Мярка .2.2. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез придобиване на нови професионални умения и компетенции“

    Мярка 3.2. „Запазване на привлекателността и облика на рибарската област чрез защита на природното наследство“

По подробна информация за конкретните мерки можете да намерите в раздел „Кандидатстване“