Message
Информационни материали Print

Ръководства на ФАРНЕТ

  1. Начално ръководство за МИРГ
  2. Сътрудничество между рибарските райони
  3. Добавяне на стойност към продукти от риболов и аквакултури
  4. Стъпки към успеха
  5. Диверсификация на рибарските области

Печатни материали

  1. Бюлетин

Материали от конференциите на ФАРНЕТ

  1. Списък с проекти от изложението на конференцията през ноември 2011 в Брюксел