Бихте ли кандидатствали с проект към стратегията на МИРГ?
Бихте ли кандидатствали с проект към стратегията на МИРГ?

Бихте ли кандидатствали с проект към стратегията на МИРГ?
Да(Yes)
67  93.1%
Не (No)
5  6.9%
Трудно ми е да преценя (It’s hard to decide)
0  0%

Брой гласували  :  72
Първо гласуване  :  Неделя, 25 Септември 2011 22:52
Последно гласуване  :  Понеделник, 14 Февруари 2022 16:51