Бихте ли кандидатствали с проект към стратегията на МИРГ?
Бихте ли кандидатствали с проект към стратегията на МИРГ?

Бихте ли кандидатствали с проект към стратегията на МИРГ?
Да(Yes)
68  93.2%
Не (No)
5  6.8%
Трудно ми е да преценя (It’s hard to decide)
0  0%

Брой гласували  :  73
Първо гласуване  :  Неделя, 25 Септември 2011 22:52
Последно гласуване  :  Събота, 20 Януари 2024 16:19