Online users

We have 21 guests online
Content View Hits : 359841
News
Новини
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Thursday, 21 September 2017 15:04
Info_deinosti_1_i_2
 
ПОКАНА за РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ - на 28 септември 2017 г. от 17.00 часа в гр. Тутракан PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Monday, 28 August 2017 16:58

header1-mirg-new

 

 

ПОКАНА

ЗА

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

/на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 ал.1и ал.3 от Устава на Сдружението и Протокол № 49, т.1 на УС от 28.08.2017г./

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” Ви  кани, 

 

 

На редовно Общо събрание на 28 септември 2017 г. от 17.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в заседателната зала на Община Тутракан, ет.2  при следния дневен ред:

 

 

1. Освобождаване на членове на МИРГ.

2. Приемане на нови членове на МИРГ.

3. Избор на нов УС

4. Промяна на устава на сдружението.

5. Разни

 

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове.При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 

Публикувано на 28.08.2017

 
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ - проект „Подготовка на Местна стратегия за развитие на теририята... PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Wednesday, 26 July 2017 15:06

header1-mirg-new

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ


Сдружение „Местна инициативна рибарска група  Главиница-Тутракан-Сливо поле" получи финансиране за изпълнение на проект „Подготовка на Местна стратегия за развитие на теририята на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ садминистративен договор  № МДР-ИП-01-5/26.06.2017г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПМДР 2014 - 2020 г.по процедура BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“

Проектът на сдружението е насочен към подготовката на МИРГ "Главиница-Тутракан – Сливо поле"   за по дготовка на стратегия за  „Водено от общностите местно развитие” /ВОМР/ за периода 2017-2023 г.

Включено е изпълнение на следните дейности и етапи, които се финансират от Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020 г. с  посоченият по-горе административен договор:

- Подготовка на необходимите промени в учредителния акт и съставна МИРГ "Главиница – Тутракан – Сливо поле", съгласно изискванията на ПМДР 2014-2020 г. И Регламент 508/2014;

- Запознаване на местната общност с подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегията за ВОМР;

- Обучение на местни заинтересовани страни за подхода ВОМР и подготовка на стратегия;

- Проучвания на потенциала за развитие и анализ на територията на МИРГ за подготовка на стратегия за ВОМР;

- Подготовка на стратегия за ВОМР с активното участие на местната общност;

- Координация и управление на подготвителните дейности;

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ

МИРГ „ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“


 
Покана за извънредно Общо събрание 2016 PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 ал.2 от Устава на Сдружението и Протокол № 46, т.1 на УС от 25.04.2016г.

              УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ”ВИ КАНИ,

 

На извънредно Общо събрание на 25 май 2016 г. от 18.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в залата на Общински съвет, гр. Тутракан при следният дневен ред:

 

1. Освобождаване на членове на УС.

2. Потвърждаване на решенията на УС и освобождаването им от отговорност .

3.Избор на членове на УС.

 
Покана за редовно Общо събрание за 2016 г. PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 ал.1 от Устава на Сдружението и

Протокол № 45, т.1 на УС от 01.03.2016г.

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” Ви  канИ,

      

На редовно Общо събрание на 12 април 2016 г. от 17.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в заседателната зала на Община Тутракан при следния дневен ред:

 

1. Освобождаване на членове на МИРГ.

2. Приемане на нови членове на МИРГ.

3. Годишен отчет за дейността на МИРГ през 2015 г.

4. Годишен финансов отчет за 2015 г.

5. Предложения за промяна в Устава на МИРГ.

6. Възнаграждение на счетоводителя.

7. Други.

 

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 

 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 2 of 7