Online users

We have 10 guests online
Content View Hits : 379377
News
Новини
ПОКАНА за ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23, ал.2от Устава на Сдружението PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Friday, 27 October 2017 11:37
header1-mirg-new

ПОКАНА

за

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23, ал.2от Устава на Сдружението и съгл. Протокол на УС №50 от 27.10.2017г.

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” Ви  кани, 

 

На извънредно Общо събрание на 07 ноември 2017г.от 17.30 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в заседателната зала, ет. 2 на Община Тутракан, ул. „Трансмариска”№31 приследния дневен ред:

  1. Освобождаване на членове на Сдружението.
  2. Приемане на нови членове на Сдружението.
  3. Промяна в състава на Управителния съвет.
  4. Освобождаване на членове на управителния съвет.
  5. Приемане на нови членове в състава на управителния съвет.
  6. Избор на нов председател Управителния съвет.
  7. Вземане на решение за кандидатстване  на Сдружение  „МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие” по мярка 4.2 „Изпълнение на СВОМР” на ПМДР 2014-2020, финансирана от ЕФМДР.
  8. Разни.

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 часпо-късно, н асъщото място и присъщия дневен ред.

 

 
ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ - Сдружение МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ PDF Print
Written by Екип на МИРГ   
Monday, 09 October 2017 09:54

 

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ - Сдружение МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ организира следните мероприятия

 

 
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Thursday, 21 September 2017 15:04
Info_deinosti_1_i_2
 
ПОКАНА за РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ - на 28 септември 2017 г. от 17.00 часа в гр. Тутракан PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Monday, 28 August 2017 16:58

header1-mirg-new

 

 

ПОКАНА

ЗА

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

/на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 ал.1и ал.3 от Устава на Сдружението и Протокол № 49, т.1 на УС от 28.08.2017г./

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” Ви  кани, 

 

 

На редовно Общо събрание на 28 септември 2017 г. от 17.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в заседателната зала на Община Тутракан, ет.2  при следния дневен ред:

 

 

1. Освобождаване на членове на МИРГ.

2. Приемане на нови членове на МИРГ.

3. Избор на нов УС

4. Промяна на устава на сдружението.

5. Разни

 

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове.При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 

Публикувано на 28.08.2017

 
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ - проект „Подготовка на Местна стратегия за развитие на теририята... PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Wednesday, 26 July 2017 15:06

header1-mirg-new

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ


Сдружение „Местна инициативна рибарска група  Главиница-Тутракан-Сливо поле" получи финансиране за изпълнение на проект „Подготовка на Местна стратегия за развитие на теририята на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ садминистративен договор  № МДР-ИП-01-5/26.06.2017г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПМДР 2014 - 2020 г.по процедура BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“

Проектът на сдружението е насочен към подготовката на МИРГ "Главиница-Тутракан – Сливо поле"   за по дготовка на стратегия за  „Водено от общностите местно развитие” /ВОМР/ за периода 2017-2023 г.

Включено е изпълнение на следните дейности и етапи, които се финансират от Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020 г. с  посоченият по-горе административен договор:

- Подготовка на необходимите промени в учредителния акт и съставна МИРГ "Главиница – Тутракан – Сливо поле", съгласно изискванията на ПМДР 2014-2020 г. И Регламент 508/2014;

- Запознаване на местната общност с подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегията за ВОМР;

- Обучение на местни заинтересовани страни за подхода ВОМР и подготовка на стратегия;

- Проучвания на потенциала за развитие и анализ на територията на МИРГ за подготовка на стратегия за ВОМР;

- Подготовка на стратегия за ВОМР с активното участие на местната общност;

- Координация и управление на подготвителните дейности;

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ

МИРГ „ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“


 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 2 of 7