Online users

We have 22 guests online
Content View Hits : 359845
News
Новини
От 15 Ноември са открити следните мерки от Местната стратегия за развитие PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

 

 

 

   Мярка 2.1. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез инвестиции за подобряване средата на живот в областта“ – Компонент 2 - Частни бенефициенти

    Мярка .2.2. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез придобиване на нови професионални умения и компетенции“

    Мярка 3.2. „Запазване на привлекателността и облика на рибарската област чрез защита на природното наследство“

По подробна информация за конкретните мерки можете да намерите в раздел „Кандидатстване“

 

 
Списъци на външни експерт-оценители на проекти PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

       

  СПИСЪК 1

  1.       Таня Йорданова Тодорова

  2.       Даниела Маринова Стелиянова

  3.       Сениха Бейхан Неази

  4.       Бедиха Мюстеджебова Насуф

  5.       Снежанка Николова Билева

  6.       Тодорка Иванова Дражева

  7.       Йордан Стоянов Куцаров

  8.       Даринка Иванова Иванова

  9.       Валентина Стоянова Христова

 10.       Росица Иванова Василева

 

          СПИСЪК 2

  1.       Добрин Тодоров Атанасов

  2.       Димитрина Георгиева Барбучанова

  3.       Анелия Паришева Илиева

  4.       Павлина Савова Йончина

  5.       Танер Джафер Хаккъ

  6.       Левент Исмаилов Исмаилов

  7.       Красимира Ангелова Пейчева

  8.       Роберт Георгиев Алтънов

  9.       Костадинка Енчева Алтънова

 10.      Илиян Стойчев Златев

 

                                  Екип на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“

 

    

 
Работна среща в ШАБЛА PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

На 26 и 27 септември 2011 година по инициатива на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик в гр. Шабла беше проведена работна среща на екипите на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ), работещи на територията на РБългария.

            На проведената среща бяха поканени да присъстват Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) в качеството си на Управляващ орган, Държавен фонд земеделие – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА), отдел „Рибарство и аквакултури” в качеството си на Междинно звено, Държавен фонд земеделие, отдел „Сертификация на разходите по Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство” в качеството си на сертифициращ орган и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” в качеството си на одитиращ орган (ОСЕС). Всички поканени институции уважиха срещата със свои представители. На форума присъстваха още Джон Грийв и Таня Шумкова, представители на ФАРНЕТ (обслужващо звено,  създадено от Европейската комисия, за да подпомага прилагането на мерките на ЕС за устойчивото развитие на рибарските райони (Ос 4 на Европейския фонд за рибарство), членове на бъдещите потенциални рибарски групи, членове на Управителния съвет на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик и представители на МЗХ, отдел „Контрол и предприсъединителни фондове”.

Срещата беше първа по рода си и на нея се събраха заедно експерти на всички институции и организации,  участващи в работния процес. Форумът са проведе в рамките на два дни, през които всяка една от организациите и институциите представи пред присъстващите целите, задачите и методите на работа, с които е ангажирана. Представителите на ФАРНЕТ запознаха участниците в срещата с методиката и критериите на работа, прилагани от организациите работещи в страните членки на Европейския съюз. По време на срещата беше установено, че е наложително свикването на работна група, която да обсъди и подготви изменения в текстове от Наредба №15, които биха създали проблеми в работата на групите и беше взето решение да бъде направено общо предложение за създаването на такава.

 

 
МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле с офис в гр. Тутракан PDF Print E-mail

 

На 2 септември кметът на Община Тутракан инж. Георги Георгиев и заместник-кметът Иван Недев прерязаха лентата и откриха новия административен офис на МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле в гр. Тутракан.
МИРГ е първата група, подписала договор в България,с ИАРА на 12.04.2011г, като е получила 7 049 988лв, максималният размер, за който е кандидатствала. Тези средства трябва да се усвоят до края на 2013г.
   В новия офис, който е технически оборудван, ще работи екип от трима души, към които заинтересованите граждани могат да се обръщат за консултации. На официалното откриване присъстваха членовете на Управителния съвет на групата, граждани, представители на местните медии и екип на БНТ. 

   Председателят  на управителния съвет на МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле Иван Недев информира,че от 15.09.2011г. ще се открият меки за кандидатстване за публичния и частния сектор,а същият ден се проведе информационна среща с бъдещите бенефициенти с цел запознаването им с процедурито по кандидатстване, документи  и управление на проекти. Кметът инж. Георги Георгиев пожела успешна работа на екипа, а зам.-кметът Иван Недев обобщи основните цели и задачи - да се даде възможност за усвояване на отпуснатите средства чрез разработване на проекти от МИРГ, насочени към рибарския сектор за: подобряване на условията на работа, инфраструктурата, свързана с този отрасъл, екотуризма.

 

   

 
На 15.09.2011 г. бяха открити мярка 2.1 компонент 1 и мярка 3.1 компонент 2 PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   


Mярка 2.1 компонент 1 ->  Свали документация
Mярка 3.1 компонент 2 -> Свали документация

 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 7 of 7