Online users

We have 8 guests online
Content View Hits : 379378
News
Новини
Информационен ден в Главиница PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

На 23.11.2011г. в Заседателната зала на Община Главиница беше проведен информационен ден за представяне на отворените мерки от Стратегията на МИРГ . На срещата присъстваха представители на концесионерите на язовири, кметове на населени места и представители на бизнеса на територията на община Главиница. С кратки презентации на потенциалните бенефициенти  беше представена всяка от мерките, потенциалните кандидати, допустимите дейности  и разходи и начинът за кандидатстване с проекти към тях.

 

Разгледай снимки тук

 

 
Конференция на ФАРНЕТ: „Устойчиво бъдеще за рибарските области“ Брюксел, 03-04 ноември PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

 
 

Генерална дирекция „Морски въпроси и рибарство“ на Европейската комисия (DG MARE) организира конференция на високо ниво за устойчивото бъдеще на рибарските области в Европа. Признавайки нарастващото значение на този въпрос за рибарските общности, както и засилването на политиката на ЕС за местно развитие, събитието се фокусира върху нарастващия опит и принос на Приоритетна ос 4 на Европейския фонд за рибарство.

С активното участие на повече от 400 участници, представители на  публични, частни и местни заинтересовани страни, свързани с устойчивото развитие на рибарските области, конференцията продължи  два и половина дни. По време на първия следобед (3.11) бяха разгледани приоритетите за местно развитие на рибарските общности, с  представени ключови презентации и реални доказателства за първите постижения на  Ос 4 и активна дискусия от страна на участниците. На интерактивна изложба бяха показани 30 успешни проекта,  финансирани  от МИРГ-ове в целия ЕС,  показващи какво са постигнали местните общности. Също така с 4 документални филма бяха показани добри местни практики, обобщаващи опита по Приоритетна ос 4.

Втората част на събитието (11/4) предложи на участниците избор от широка гама от внимателно подбрани тематични работни групи.
Въз основа на примери от реалния живот, преди всичко от ос 4, тези практически семинари информираха участниците за възможностите за принос на устойчивите общности в областта на рибарството и развитието на рибарските области.

От българска страна в конференцията участваха двама представители на УО в лицето на ИАРА и двама представители на одобрените рибарски групи в България - МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат" и МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле"


Разгледай снимки-><кликни Тук>

 

 

 
От 15 Ноември са открити следните мерки от Местната стратегия за развитие PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

 

 

 

   Мярка 2.1. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез инвестиции за подобряване средата на живот в областта“ – Компонент 2 - Частни бенефициенти

    Мярка .2.2. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез придобиване на нови професионални умения и компетенции“

    Мярка 3.2. „Запазване на привлекателността и облика на рибарската област чрез защита на природното наследство“

По подробна информация за конкретните мерки можете да намерите в раздел „Кандидатстване“

 

 
Списъци на външни експерт-оценители на проекти PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

       

  СПИСЪК 1

  1.       Таня Йорданова Тодорова

  2.       Даниела Маринова Стелиянова

  3.       Сениха Бейхан Неази

  4.       Бедиха Мюстеджебова Насуф

  5.       Снежанка Николова Билева

  6.       Тодорка Иванова Дражева

  7.       Йордан Стоянов Куцаров

  8.       Даринка Иванова Иванова

  9.       Валентина Стоянова Христова

 10.       Росица Иванова Василева

 

          СПИСЪК 2

  1.       Добрин Тодоров Атанасов

  2.       Димитрина Георгиева Барбучанова

  3.       Анелия Паришева Илиева

  4.       Павлина Савова Йончина

  5.       Танер Джафер Хаккъ

  6.       Левент Исмаилов Исмаилов

  7.       Красимира Ангелова Пейчева

  8.       Роберт Георгиев Алтънов

  9.       Костадинка Енчева Алтънова

 10.      Илиян Стойчев Златев

 

                                  Екип на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“

 

    

 
Работна среща в ШАБЛА PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

На 26 и 27 септември 2011 година по инициатива на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик в гр. Шабла беше проведена работна среща на екипите на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ), работещи на територията на РБългария.

            На проведената среща бяха поканени да присъстват Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) в качеството си на Управляващ орган, Държавен фонд земеделие – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА), отдел „Рибарство и аквакултури” в качеството си на Междинно звено, Държавен фонд земеделие, отдел „Сертификация на разходите по Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство” в качеството си на сертифициращ орган и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” в качеството си на одитиращ орган (ОСЕС). Всички поканени институции уважиха срещата със свои представители. На форума присъстваха още Джон Грийв и Таня Шумкова, представители на ФАРНЕТ (обслужващо звено,  създадено от Европейската комисия, за да подпомага прилагането на мерките на ЕС за устойчивото развитие на рибарските райони (Ос 4 на Европейския фонд за рибарство), членове на бъдещите потенциални рибарски групи, членове на Управителния съвет на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик и представители на МЗХ, отдел „Контрол и предприсъединителни фондове”.

Срещата беше първа по рода си и на нея се събраха заедно експерти на всички институции и организации,  участващи в работния процес. Форумът са проведе в рамките на два дни, през които всяка една от организациите и институциите представи пред присъстващите целите, задачите и методите на работа, с които е ангажирана. Представителите на ФАРНЕТ запознаха участниците в срещата с методиката и критериите на работа, прилагани от организациите работещи в страните членки на Европейския съюз. По време на срещата беше установено, че е наложително свикването на работна група, която да обсъди и подготви изменения в текстове от Наредба №15, които биха създали проблеми в работата на групите и беше взето решение да бъде направено общо предложение за създаването на такава.

 

 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 7 of 7