Online users

We have 9 guests online
Content View Hits : 379367
News
Новини
Подписан е първият договор PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

На 20.09.2012г. беше сключен първият договор с бенефициент община Тутракан. Договорът е тристранен между ИАРА, община Тутракан и МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле". Стойността на договора е 488 833.39 лв. по мярка 2.1 „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез публични инвестиции за подобряване средата на живот в областта“ - компонент 1 от МСР на МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле".

 

 
Обмен на добри практики в Република Полша PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

От 8.09.2012г. до 15.09.2012г. членовете на УС и екипът на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ посетиха Република Полша. Визитата беше с цел обмен на добри практики с рибарски групи от Полша. Домакин беше рибарската група МИРГ „Добиегневско поезерие“ със седалище в гр. Добиегниев, Любушко войводство. Бяха посетени МИРГ „Наднотечка“, община Клодава, община Дрезденко, община Добиегниев, Маршалството в Жельона гора,  както и Секретариата за оценка на проекти към МИРГ. Представени бяха и много проекти, съфинансирани от стратегиите на МИРГ.

 

Разгледай снимки тук

 

 

 
ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ НА МИРГ PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

    На  18-19 юли 2012 година се проведе ІІІ-та работна среща на  МИРГ в България. На форума присъстваха административните екипи на всичките шест одобрени  местни инициативни рибарски групи, представители на Управляващият орган-ИАРА, представители на Държавен фонд земеделие - Разплащателна агенция, както и представител на FARNET-Европейската мрежа на рибарските области.
     Представени бяха стратегиите на новите три МИРГ: „Бяла-Долни Чифлик-Аврен“, „Поморие-Несебър“ и „Приморско-Созопол-Царево“, проблемите и предизвикателствата пред екипите за управление, бъдещата работа на Националната рибарска мрежа, както и методиката за прием и оценка на проектни предложения.
     В работна атмосфера се дискутираха въпроси свързани с процесите на консултиране, приемане, обработка и отчитане на проектните предложения към местните стратегии за развитие. Разгледани бяха различни казуси свързани с работата на групите. Срещата приключи с идентифицирането на конкретни идеи за работа, които са от изключителна важност за изпълнение на Местните стратегии за развитие на рибарските групи.

 

Разгледай снимки тук

 

 
VІ-ти европейски семинар на рибарските групи „Двигатели на „зеления“ растеж в рибарските области PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

От  04 до 06 юни 2012 г. се проведе  VІ-тият европейски семинар на рибарските групи  „Двигатели на „зеления“ растеж в европейските рибарски области”, организиран от  FARNET (Мрежа на рибарските груп в Европа).  по инициатива на ЕК и с подкрепата на Министерството на земеделието, морето, околната среда и териториалното планиране на Португалия, МИРГ „Сотавенто“ и Община Олхао, Португалия.

В рамките на три дни над 150 участници от всички страни членки на ЕС споделиха опита си и се запознаха с новите предизвикателства пред Местните инициативни рибарски групи и имаха възможност да обсъдят въпроси, свързани с с теми като:
-  „Зелени“ иновации и ролята на МИРГ в изграждането на „зелена“ местна икономика;

-  Участието на производителите и как МИРГ да насърчи представителите на рибарите и производителите на аквакултури да участват в управлението и използването на местните ресурси;

-  Съчетаване на потреблението и потребителите и как да се справим с разнообразното използване на природните ресурси и приоритетите на различните заинтересовани страни;

-  Работа  в защитени територии, и как да се развива икономическа дейност в области, където могат да възникнат специфични екологични ограничения и възможности.

В работните групи, в които участва представител на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ бяха представени пилотни проекти за адаптиране на рибарски лодки с биогориво, съчетаването на модерните технологии с традииците за производство на соли и продукция за фармацевтичната промишленост в територии с режим на защита. Представена беше стратегия за използване на нови алтернативни методи за риболов, както в същото време се изгражда култура и капацитет сред рибарската общност за съхранение на защитените видове. Представено беше проучване за съвместимост в работата на рибарската общност в условията на базиране на алтернативни енергоизточници във водните площи.

Посетена беше рибарска общност, която се е възползвала от иновативни подходи за диверсификация на дейности свързани с риболова и отглеждането на миди, като ключов елемент е включването на туристически продукти към традиционните за общността дейности.

В резултат на семинара стана ясно, че задачата, която стои пред всички нас е да намерим оптималния баланс за всички заинтересовани страни. Подчертано беше, че в бъдещия програмен период Рибарските групи ще играят ключова роля при определянето на политиките за общността.

На срещата бяха осъществени контакти с рибарски групи, които дават възможности за бъдещо ползотворно съвместно партньорство.


Разгледай снимки тук

 

 

 
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИРГ, ПРОВЕДЕНО НА 30 МАРТ 2012 ГОДИНА PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

На 30 март 2012 година от 14:00 часа се проведе Редовно общо събрание на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“. Приет беше годишният доклад и финансовия отчет на организацията за 2011 година.

Утвърдени бяха нови членове на Общото събрание. Коментираха се въпроси свързани с промени в състава на Управителния съвет на Сдружението, размера на членския внос за Общините, както и последните промени в  Наредба № 15/21.05.2010г. на Министерството на Земеделието  и Храните.
        Пълният текст на Доклада и Отчета за 2011 година е поместен в раздел "Нормативна база".

 

Разгледай снимки тук

 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 6 of 7