Online users

We have 22 guests online
Content View Hits : 359833
News
Новини
ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ НА МИРГ PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

    На  18-19 юли 2012 година се проведе ІІІ-та работна среща на  МИРГ в България. На форума присъстваха административните екипи на всичките шест одобрени  местни инициативни рибарски групи, представители на Управляващият орган-ИАРА, представители на Държавен фонд земеделие - Разплащателна агенция, както и представител на FARNET-Европейската мрежа на рибарските области.
     Представени бяха стратегиите на новите три МИРГ: „Бяла-Долни Чифлик-Аврен“, „Поморие-Несебър“ и „Приморско-Созопол-Царево“, проблемите и предизвикателствата пред екипите за управление, бъдещата работа на Националната рибарска мрежа, както и методиката за прием и оценка на проектни предложения.
     В работна атмосфера се дискутираха въпроси свързани с процесите на консултиране, приемане, обработка и отчитане на проектните предложения към местните стратегии за развитие. Разгледани бяха различни казуси свързани с работата на групите. Срещата приключи с идентифицирането на конкретни идеи за работа, които са от изключителна важност за изпълнение на Местните стратегии за развитие на рибарските групи.

 

Разгледай снимки тук

 

 
VІ-ти европейски семинар на рибарските групи „Двигатели на „зеления“ растеж в рибарските области PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

От  04 до 06 юни 2012 г. се проведе  VІ-тият европейски семинар на рибарските групи  „Двигатели на „зеления“ растеж в европейските рибарски области”, организиран от  FARNET (Мрежа на рибарските груп в Европа).  по инициатива на ЕК и с подкрепата на Министерството на земеделието, морето, околната среда и териториалното планиране на Португалия, МИРГ „Сотавенто“ и Община Олхао, Португалия.

В рамките на три дни над 150 участници от всички страни членки на ЕС споделиха опита си и се запознаха с новите предизвикателства пред Местните инициативни рибарски групи и имаха възможност да обсъдят въпроси, свързани с с теми като:
-  „Зелени“ иновации и ролята на МИРГ в изграждането на „зелена“ местна икономика;

-  Участието на производителите и как МИРГ да насърчи представителите на рибарите и производителите на аквакултури да участват в управлението и използването на местните ресурси;

-  Съчетаване на потреблението и потребителите и как да се справим с разнообразното използване на природните ресурси и приоритетите на различните заинтересовани страни;

-  Работа  в защитени територии, и как да се развива икономическа дейност в области, където могат да възникнат специфични екологични ограничения и възможности.

В работните групи, в които участва представител на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ бяха представени пилотни проекти за адаптиране на рибарски лодки с биогориво, съчетаването на модерните технологии с традииците за производство на соли и продукция за фармацевтичната промишленост в територии с режим на защита. Представена беше стратегия за използване на нови алтернативни методи за риболов, както в същото време се изгражда култура и капацитет сред рибарската общност за съхранение на защитените видове. Представено беше проучване за съвместимост в работата на рибарската общност в условията на базиране на алтернативни енергоизточници във водните площи.

Посетена беше рибарска общност, която се е възползвала от иновативни подходи за диверсификация на дейности свързани с риболова и отглеждането на миди, като ключов елемент е включването на туристически продукти към традиционните за общността дейности.

В резултат на семинара стана ясно, че задачата, която стои пред всички нас е да намерим оптималния баланс за всички заинтересовани страни. Подчертано беше, че в бъдещия програмен период Рибарските групи ще играят ключова роля при определянето на политиките за общността.

На срещата бяха осъществени контакти с рибарски групи, които дават възможности за бъдещо ползотворно съвместно партньорство.


Разгледай снимки тук

 

 

 
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИРГ, ПРОВЕДЕНО НА 30 МАРТ 2012 ГОДИНА PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

На 30 март 2012 година от 14:00 часа се проведе Редовно общо събрание на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“. Приет беше годишният доклад и финансовия отчет на организацията за 2011 година.

Утвърдени бяха нови членове на Общото събрание. Коментираха се въпроси свързани с промени в състава на Управителния съвет на Сдружението, размера на членския внос за Общините, както и последните промени в  Наредба № 15/21.05.2010г. на Министерството на Земеделието  и Храните.
        Пълният текст на Доклада и Отчета за 2011 година е поместен в раздел "Нормативна база".

 

Разгледай снимки тук

 
ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ НА МИРГ PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

На 22-23.03.2012г. в гр. Доспат се проведе втората работна среща между екипите  на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“, МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ и МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“.

 На срещата присъстваха представители на Управляващия орган – ИАРА, Междинното звено - ДФЗ-РА, отдел „Рибарство и аквакултури“ и Сертифициращият орган - ДФЗ, отдел „Сертификация на разходите по ОПРСР”.

След първата среща (26-27.09.2011г., Шабла) екипите на МИРГ се събраха отново,  за да продължат подобряването на взаимодействието на всички звена, работещи в процеса по изпълнение на местните стратегии за развитие на МИРГ.

В рамките на два работни дни екипите на рибарските групи обсъдиха с представителите на присъстващите институции въпроси касаещи опростяване на цялостната процедура за оценка на проекти, както и предстоящите промени в текстовете от Наредба 15. Управляващият орган в лицето на зам. изп. директор г-жа Ирена Пенчева увери екипите на трите официално признати МИРГ в България, че е готов да оказва нужната помощ и ще съдейства за разрешаването на техните проблеми.

 

Разгледай снимки тук

 

 
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ" PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

 Управителният съвет на Местна инициативна рибарска група  „Главиница-Тутракан-Сливо поле“, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23, ал.1 от Устава на Сдружението и Протокол № 8, т.1 на УС от 02 февруари 2012 година, свиква Общо събрание на 30 март 2012 година от 14.00 часа в град  Тутракан. Събранието ще се проведе в  залата  на Общински съвет, гр.Тутракан при следния дневен ред:

 

1. Приемане на отчета на Сдружение „Местна инициативна рибарска група  „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ за 2011 година.

  

2. Утвърждаване на нови членове.

  

3. Промяна в размера на членския внос за общините.

  

4. Други.

 

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината  членове. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27. (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден , 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 

 

 

 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 6 of 7