Online users

We have 22 guests online
Content View Hits : 359846
News
Новини
Два нови договора по МСР на МИРГ PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

На 30.11.2012г. бяха подписани два нови договора по Мярка 3.2 от Местната стратегия за развитие на МИРГ. Бенефициенти са СОУ "Йордан Йовков", гр. Тутракан с договор на стойност 27 502,04 лв. и СОУ "Христо Ботев", гр.Тутракан с договор на стойност 13 104,80 лв.

 
Извънредно общо събрание на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   

    На 23 ноември 2012 година от 14:00 часа в гр. Тутракан се проведе извънредно общо събрание на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“. Приета  беше актуализация на местната стратегията за развитие на МИРГ.

    Обсъдени бяха подписаните договори и предстоящите до края на програмния период.

 
VІІ –ми европейски семинар на ФАРНЕТ, Киберон, Франция PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   

    От  13 до 15 ноември  2012 г. в Киберон, Франция се проведе  VІІ-ят европейски семинар на рибарските групи  на тема „Позициониране на МИРГ в бъдещето: Рибарските общности в сърцето на местното развитие“, организиран от  FARNET (Мрежа на рибарските групи в Европа)  по инициатива на ЕК и с подкрепата на френския директорат на морето, рибарството и аквакултурите.

   В семинара участваха около  150 души от всички страни членки на ЕС, преимуществено членове на управителните съвети на МИРГ. Рибарските групи в Европа продължават да трупат опит в насърчаването на местното развитие в техните райони и целта на този семинар беше да се разгледат и обобщят  постигнатите  добри резултати и да се направят изводи за работата на Ос 4, за да могат групите да намерят своето място в бъдещото развитие и да отговорят на предизвикателствата и възможностите на следващия програмен период.

   В работните групи, в които участва представител на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ бяха разгледани редица казуси, ангажиращи  участниците в анализ на това какво Ос 4 може да предложи на рибарските общности и ролите, които групите  може и трябва да се играят в работата с местните заинтересовани страни, за да се отговори на предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени техните територии.

     В резултат на семинара стана ясно, че задачата, която стои пред всички МИРГ в настоящия момент е да направим изводите от работата на Ос 4 конкретно на национално ниво и да започнем усилена подготовка за следващия програмен период, в който Рибарските групи ще играят ключова роля в местното развитие.

 

Разгледай снимки тук

 

 

 

 
Покана за извънредно общо събрание PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   

   Управителният съвет на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“, Ви кани на извънредно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 23 ноември 2012 година от 14.00 часа в  залата  на Общински съвет, гр. Тутракан, при следния дневен ред:

   1.  Актуализация на МСР на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“.

   2.  Други.

   Всички материали, свързани с актуализацията на стратегията са на разположение на всички желаещи да се запознаят с тях в офиса на МИРГ.

 
Община Тутракан с ново проектопредложение PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   

    На 19.10.2012г. община Тутракан, внесе в МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ проектопредложение „Тутракан – модерна дестинация на риболовен туризъм, интегриран с история, традиции и изкуство“ на стойност 498 618.40 лв. Проектопредложението е по мярка 3.1 компонент 1 „Запазване на привлекателността на територията чрез публични инвестиции с фокус туризъм“.

     Разгледай снимки тук

 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 5 of 7