Online users

We have 10 guests online
Content View Hits : 379367
News
Новини
Подписан договор с Община Тутракан PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   

На 19.08.2013г. беше подписан договор за предоставяне на БФП от МСР на МИРГ по Мярка 3.1, Компонент 1 с Община Тутракан със заглавие "Тутракан - модерна дестинация на риболовен туризъм, интегриран с история, традиции и изкуства". Проектът е на обща стойност 498 618.40 лв., а стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 464 938.89 лв.

 

 
Подписан договор с Община Сливо поле PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

На 07.06.2013г. беше подписан договор за предоставяне на БФП от МСР на МИРГ по Мярка 2.1, Компонент 1 с Община Сливо поле със заглавие "Подобряване средата на живот в населените места от Община Сливо поле разположени по поречието на р. Дунав и подобряване достъпа до крайбрежната зона на гр. Сливо поле". Проектът е на обща стойност 530965,85 лв., а стойността на безвъзмездната финансова помощ е 498552,75 лв.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Редовно общо събрание на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“, проведено на 29 април 2013г. PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   

       На 29 април 2013 година от 14:00 часа се проведе Редовно общо събрание на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“. Приет беше годишният доклад и финансовият отчет на организацията за 2012 година. Пълният текст на Доклада и Отчета за 2012 година е публикуван в раздел "Нормативна база".

 
ПОКАНА PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА

„ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ“

 

Управителният съвет на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 ал.1 от Устава на Сдружението и Протокол №18, т.4 на УС от 15.02.2013г., свиква редовно Общо събрание на 29 април 2013г. от 14.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в залата на Общински съвет, гр. Тутракан при следния дневен ред:

  1. Освобождаване или приемане на нови членове на МИРГ.
  2. Годишен доклад за дейността на МИРГ за 2012г.
  3. Годишен финансов отчет на МИРГ за 2012г.
  4. Участие на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ в учредяването на асоциация на местните инициативни рибарски групи в България.
  5. Промени в текстове на Устава на МИРГ.
  6. Други.

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 
VI-та РАБОТНА СРЕЩА НА МИРГ В БЪЛГАРИЯ PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   

  На 15 и 16 март 2013 година се проведе VІ - та поредна среща на Местните инициативни рибарски групи. В срещата участваха представители на всичките шест МИРГ в РБългария.
  На форума беше обсъдена възможността за институциализиране на групите и създаването на организация, която да допринесе за развитието на принципите и подходите прилагани от тях - както на национално, така и на международно ниво.
  В рамките на двата  работни дни беше обсъден и  работен вариант на Анализ за прилагането на Ос 4 на ОПРСР и подхода "отдолу-нагоре" в България. Анализът ще бъде направен на основание заинтересованост и наближаващата крайна дата на Програмен период 2007-2013 година за Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“. Обсъдени бяха и текущи въпроси свързани с оперативната работа на МИРГ. Срещата протече изключително делово и ползотворно.

 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 4 of 7