Online users

We have 23 guests online
Content View Hits : 359833
News
Новини
Редовно общо събрание на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“, проведено на 29 април 2013г. PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   

       На 29 април 2013 година от 14:00 часа се проведе Редовно общо събрание на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“. Приет беше годишният доклад и финансовият отчет на организацията за 2012 година. Пълният текст на Доклада и Отчета за 2012 година е публикуван в раздел "Нормативна база".

 
ПОКАНА PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА

„ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ“

 

Управителният съвет на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 ал.1 от Устава на Сдружението и Протокол №18, т.4 на УС от 15.02.2013г., свиква редовно Общо събрание на 29 април 2013г. от 14.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в залата на Общински съвет, гр. Тутракан при следния дневен ред:

 1. Освобождаване или приемане на нови членове на МИРГ.
 2. Годишен доклад за дейността на МИРГ за 2012г.
 3. Годишен финансов отчет на МИРГ за 2012г.
 4. Участие на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ в учредяването на асоциация на местните инициативни рибарски групи в България.
 5. Промени в текстове на Устава на МИРГ.
 6. Други.

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 
VI-та РАБОТНА СРЕЩА НА МИРГ В БЪЛГАРИЯ PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   

  На 15 и 16 март 2013 година се проведе VІ - та поредна среща на Местните инициативни рибарски групи. В срещата участваха представители на всичките шест МИРГ в РБългария.
  На форума беше обсъдена възможността за институциализиране на групите и създаването на организация, която да допринесе за развитието на принципите и подходите прилагани от тях - както на национално, така и на международно ниво.
  В рамките на двата  работни дни беше обсъден и  работен вариант на Анализ за прилагането на Ос 4 на ОПРСР и подхода "отдолу-нагоре" в България. Анализът ще бъде направен на основание заинтересованост и наближаващата крайна дата на Програмен период 2007-2013 година за Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“. Обсъдени бяха и текущи въпроси свързани с оперативната работа на МИРГ. Срещата протече изключително делово и ползотворно.

 
V-та РАБОТНА СРЕЩА НА МИРГ В БЪЛГАРИЯ PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   

   МИРГ  "Приморско - Созопол - Царево" бе домакин на V-тата работна среща на Местните инициативни рибарски групи в България, която се проведе от 4 до 6 февруари 2013 г. в гр. Царево.
   На срещата присъстваха представители на общините Приморско, Созопол и Царево, всички МИРГ в България, експерти от Държавен фонд земеделие - Разплащателна агенция, експерти от ИАРА, представители на браншови организации в сектор "Рибарство" и Института по рибарство и аквакултури - гр. Пловдив. Сред специалните гости, присъствали на събитието, бяха:

  Изпълнителният директор на ИАРА - д-р Драгомир Господинов;

  Зам. изпълнителният директор на ИАРА - г-жа Ирена Пенчева;

  Кметът на община Царево - инж. Георги Лапчев;

  Кметът на община Тутракан - д-р Димитър Стефанов;

  Зам. кметът на община Созопол - г-жа Петя Чепелова;

  Зам. кметът на Община Девин - г-н Георги Савев;

  Директорът на Института по рибарство и аквакултури в гр. Пловдив - проф. Лиляна Хаджиниколова;

  Зам. директорът на Института по рибарство и аквакултури в гр. Пловдив - доц. д-р Таня Хубенова;

  Изпълнителният директор на АПРП БГ ФИШ - д-р Йордан Господинов;

  Председателят на УС на Асоциацията на рибопроизводителите – д-р Тачо Пашов;

  Председателят на УС на Сдружение "Черноморски изгрев" - г-н Емил Милев;

  Председателят на УС на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" - г-н Георги Пейчев.

 
Списък с одобрени външни експерт-оценители към МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле" PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   
 1. Велин Иванов Иванов
 2. Надежда Друмева Бобчева
 3. Слава Тодорова Бахчеванска
 4. Галина Петрова Даскалова
 5. Васка Николовa Каптебилова
 6. Елена Любенова Стоянова
 7. Нели Рубинова Папазова
 8. Диляна Христова Иванова-Букева
 9. Юлия Минчева Жекова
 10. Росица Руменова Маринова-Кулелиева
 11. Нелко Костадинов Йорданов
 12. Теодора Костова Георгиева
 13. Биргинай Бехчет Даил
 14. Аурел Боянов Бояджиев
 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 4 of 7