Online users

We have 23 guests online
Content View Hits : 359846
News
Новини
Редовно общо събрание на МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле" PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   
На 04 април 2014 година от 14:00 часа се проведе Редовно общо събрание на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“. Приет беше годишният доклад и финансовият отчет на организацията за 2013 година. Пълният текст на Доклада и Отчета за 2013 година е публикуван в раздел "Нормативна база".
 
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   

П О К А Н А

/на основание чл.23, ал.1 и 3 от Устава на Сдружението и Протокол №28, т.2 на УС от 28.02.2014г./

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” ВИ  КАНИ,


   На редовно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 04 април 2014 г. от 14.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в залата на Общински съвет, гр. Тутракан при следния дневен ред:

  1. Освобождаване или приемане на членове на МИРГ.
  2. Годишен доклад за дейността на МИРГ за 2013г.
  3. Годишен финансов отчет на МИРГ за 2013г.
  4. Актуализация на МСР на МИРГ.
  5. Други.

  Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината  членове.     При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27. (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден , 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 
Становище на МОСВ_обобщена справка PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

На основание писмо до МОСВ с искане за становище относно обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за актуализацията на МСР на МИРГ на 22.11.2013г. е получено становище за одобрение на горепосочената справка. С обобщената справка и становището на МОСВ можете да се запознаете тук: Писмо обобщена справка и Становище-обобщена справка

 
Решение № ЕО-42/2013г. на МОСВ PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   
На 18.10.2013г. е получено Решение № ЕО-42/2013г. на МОСВ за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка за актуализацията на Местна стратегия за развитие на МИРГ. Със съдържанието на решението можете да се запознаете тук
 
ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Friday, 04 October 2013 13:19

 П О К А Н А

 

 

 

За ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

/ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 ал.2 от Устава на Сдружението и Протокол № 25, т.1 на УС от 01.10.2013г./

 

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” Ви  канИ,

 

      

На извънредно Общо събрание на 08 ноември 2013 г. от 14.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в залата на Общински съвет, гр. Тутракан при следния дневен ред:

 

 

1.Освобождаване/приемане на членове на МИРГ.

2.Освобождаване и приемане на членове на УС  на МИРГ.

3.Приемане на актуализация на МСР на МИРГ.

4.Други.

 

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 

 

 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 3 of 7