Галерия

Кой е тук

В момента има 12 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 375592
Нормативна база
Нормативни документи на МИРГ ПДФ Печат Е-мейл


 

НОВО Устав на сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна рибарска група ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ"  -28-09-2017

 

 


 

ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

 

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020

 

 ОТ СТАРИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

 

Годишен отчет за дейността на МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле" за 2015г.

 

Финансов отчет за дейността на МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле" за 2015г.

 

Годишен отчет за дейността на МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле" за 2014г.

 

Финансов отчет за дейността на МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле" за 2014г.

 

Годишен отчет за дейността на МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле" за 2013г.

 

Финансов отчет на МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле" за 2013г.

 

Решение № ЕО-42/2013г. на МОСВ

 

Годишен отчет за дейността на МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле" за 2012г.

 

Финансов отчет на МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле" за 2012г.

 

Годишен отчет за дейностите на МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле" за 2011г.

 

Финансов отчет на МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле" за 2011г.

 

Вътрешни правила и ред за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото

 

НАРЕДБА № 15 ОТ 21 МАЙ 2010 Г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 “Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1. А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по Приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” от ОПРСР

 

Законодателство от Оперативна програма за рибарство и аквакултури 2007-2013