Online users

We have 24 guests online
Content View Hits : 359848
News Последни новини ПОКАНА За ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на основание чл.23, ал.2 от Устава на Сдружението и съгл. Протокол
ПОКАНА За ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на основание чл.23, ал.2 от Устава на Сдружението и съгл. Протокол PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Friday, 20 July 2018 19:37

header1-mirg-new

До всички членове на ОС на МИРГ

 

ПОКАНА

За

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23, ал.2от Устава на Сдружението и съгл. Протокол на УС от 20.07.2018г.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” Ви  канИ, 

 

На извънредно Общо събрание на 06 август 2018г. От 17,00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в заседателната зала, ет. 2 на Община Тутракан, ул. „Трансмариска”№31 при следния дневен ред:

  1. Промяна в Устав на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Главиница-Тутракан-Сливо поле”.
  2. Освобождаване на членове на сдружението.
  3. Приемане на нови членове ва сдружението.
  4. Освобождаване на членове на Управителния съвет.
  5. Промяна в състава на Управителния съвет.
  6. Приемане на нови членове в състава на Управителния съвет.
  7. Разни.

Общото събрание  е законно, ако присъстват делегати,  представляващи повече от половината членове. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.