Online users

We have 10 guests online
Content View Hits : 379368
News Последни новини ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ Сдружение МИРГ "Главиница-Тутракан – Сливо поле"
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ Сдружение МИРГ "Главиница-Тутракан – Сливо поле" PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Monday, 13 November 2017 15:00

header1-mirg-new

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ


Сдружение „Местна инициативна рибарска група  Главиница-Тутракан-Сливо поле" предоставя информация на заинтересованите страни по  изпълнение  на дейностите в проект „Подготовка на Местна стратегия за развитие на теририята на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ с административен договор  № МДР-ИП-01-5/26.06.2017г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПМДР 2014 - 2020 г.по процедура BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“

Проектът на сдружението бе насочен към подготовката на МИРГ "Главиница-Тутракан – Сливо поле"   за подготовка на стратегия за  „Водено от общностите местно развитие” /ВОМР/ за периода 2017-2023 г.

Извършени бяха промени в учредителния акт и състава на МИРГ "Главиница – Тутракан – Сливо поле", съгласно изискванията на ПМДР 2014-2020 г. И Регламент 508/2014;

- Местната общност бе запозната с подхода  ВОМР и процеса на разработване на стратегията за ВОМР;

- Изпълнени бяха обучения на местни заинтересовани страни за подхода ВОМР и подготовка на стратегията;

- Извършени бяха проучвания на потенциала за развитие и анализ на територията на МИРГ за подготовка на стратегия за ВОМР;

- Стратегия за ВОМР бе разработена с активното участие на местната общност;

- Подготвителните дейности се координаха и управляваха. Предстои подаване на предложение за финансиране на Стратегия за ВОМР, както и отчитане на проекта за подготвителните дейности;

 

СДРУЖЕНИЕ

МИРГ „ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“