Изп.на договори Изграждане на интернет базирана рекламно-информационна система тип Smart Point в рибарската област
Изграждане на интернет базирана рекламно-информационна система тип Smart Point в рибарската област ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Екип на МИРГ   
Четвъртък, 26 Ноември 2015 19:12

 Заглавие на проекта:

●„ Изграждане на интернет базирана рекламно-информационна система тип Smart Point в рибарска област "Главиница-Тутракан-Сливо поле".”

 

Вх.№:

BG-2015-GTS-3.1.02-002, Дог. №534/10.11.2015г.

 

 Бенефициент:

Фондация „Николаевка“

 

 Мярка от ОПРСР :

№ 4.1 „Развитие на рибарските области“

 

Мярка от МСР:

Мярка 3.1. „Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство”- компонент 2

 

 Основна цел на проекта :

Да подпомогне развитието на туризма и екотуризма в Рибарската област, като основен и алтернативен отрасъл на сектор „Рибарство” в региона и по този начин да подкрепи пренасочване на икономически дейности от сектор „Рибарство” към алтернативен или съпътстващ поминък.

 

 Специфични цели на проекта :

1.    Проучване на Рибарската област и стратегическо планирана в областта на туризма;

2.    Разработване на нова туристическа услуга включваща популяризиране и маркетиране на  туристическите продукти и значими обекти на територията на Рибарската област на базата на информационни технологии;

3.    Внедряване на иновативна свободно достъпна интернет базирана система тип Smart Point за популяризиране на туризма в Рибарската област.

 

Резюме на проекта:

Основни дейности:

Дейност 1 Организация и управление

Ще се извършат всички необходими действия за администриране и организиране дейностите по проекта.

Дейност 2 Социологическо изследване

Ще се проведе социологическо изследване и ще се изготвят: профил на местното население, профил на туристите и ще се разработи Стратегия за развитие на туризма в региона на РО.

Дейност 3 Изработка и внедряване на интернет базирана система тип Smart Point

 

Ще се разработи интернет базирана система по стандарт Smart Point включваща: Модул за управление на съдържанието, Модул за геолокация на конкретните обекти и позиционирането им на интерактивна карта; Мобилно приложение на системата; Модул за анализ на посещаемостта връзка с регистрираните потребители; Модул за актуални новини и събития с администраторски панел; Модул за публикуване на малки обяви по категории с модераторски контрол; Модул за публикуване на промоционални оферти на местния бизнес (брошури и ваучери);  Модул за запазване на любими обекти (след регистрация) от системата. Ще се съберат данни за подходящите обекти за системата и  ще бъдат въведени минимално 50 обекта.  

Дейност 4 Публичност

Ще се отпечатат  1000 бр. брошура, 28 страници, 4 цвята, А5 с информация за проекта, системата и включените в нея обекти

 

 Продължителност на проекта :

2 месеца

 

Размер на безвъзмездната финансова помощ :

53157,51 лева

 

Очаквани резултати:

-Изготвено социологическо проучване;

2.    Изготвен профил на местното население;

3.    Изготвен профил на туристите;

4.    Разработена Стратегия за развитие на туризма в региона на МИРГ;

5.    Изработена и внедрена информационна система по стандарта Smart Point съдържаща:

a.     Мобилно приложение към което се достъпва чрез с QR кодове и NFC чипове поставени на съответния обект;

b.    Интернет сайт за достъп до обектите;

c.     База данни с минимално 50 обекта;

 

d.    Модулна структура обезпечаваща функционалността на системата.                                                                                                                                                               

 

6.    Дефинирани подходящи обекти за системата от гледна точка на типа и нуждите на гражданите и туристите – минимално 50 обекта;     

 

7.    Събрана информация за всички подходящи обекти за системата от гледна точка на типа и нуждите на гражданите и туристите;                                                                                                                                                

 

8.    Заснета и набирана информация (GPS) за обектите;   

 

9.    Маркирани с QR кодове и NFC чипове минимално 50 обекта.                                                                          

 

10.  Повишeнo качеството на предлаганите информационни услуги;                               

 

11.  Популяризиране на местния туристически продукт чрез интерактивна реклама; 

12.  Осигурен свободен достъп до надеждна географска система.

13.  Отпечатани и разпространени 1000 бр. брошури за популяризиране на РО, системата и финансирането;

 

 Място на изпълнение в Рибарската област:

територията на рибарската област

 

 Контакти:

ул.„Ал.Дякович“ 45, ет.3, офис 19, град Варна, община Варна, област Варна, България 9000, тел. +35952-919-917