Изп.на договори „Подобряване на материалната база за настаняване на туристи и условията за екотуризъм на територията
„Подобряване на материалната база за настаняване на туристи и условията за екотуризъм на територията ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Екип на МИРГ   
Вторник, 16 Декември 2014 18:03

Заглавие на проекта:

● „Подобряване на материалната база за настаняване на туристи и условията за екотуризъм на територията на рибарска област „Главиница – Тутракан – Сливо поле”

Вх.№:

BG-2014-GTS-3.1.02-014, Дог. №468/17.11.2014г.

Бенефициент:

”Дълбокови-2008“ ЕООД

Мярка от ОПРСР :

№ 4.1 „Развитие на рибарските области“

Мярка от МСР:

Мярка 3.1. „Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство”- компонент 2

Основна цел на проекта :

Развитие и насърчаване на туризма чрез създаване на добавена стойност към туристическите услуги на територията на рибарската област

Специфични цели на проекта :

1.         Подобряване на наличната материална база, свързана с настаняването на туристи на територията на рибарската област.

2.         Увеличаване броя, продължителността на престоя и достъпа до уникални  природни и културни обекти за туристите и местното население на територията на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле”;

Резюме на проекта:

Основни дейности:

1.         Организация и управление на проекта;

2.         Изработка и монтаж на 4 броя дървени бунгала в местността „Баша“ (Къмпинга) до хан „ Дълбока“;

3.         Доставка и монтаж на външно отводняване за бунгалата.

4.         Доставка и монтаж на Слънчева система за битова гореща вода (БГВ) и окомплектовка.

5.         Доставка и монтаж на отоплителна система за бунгалата и ресторанта:

5.1       Присъединяване на бунгалата към съществуваща отоплителна система;

5.2       Подмяна на котела на отоплителната система в сградата на ресторанта.

6.         Изработване и доставка на хотелско обзавеждане за бунгалата.

7.         Доставка и монтаж на оборудване за бунгалата;

8.         Информация и публичност на проекта;

 

Продължителност на проекта :

6 месеца

Размер на безвъзмездната финансова помощ :

68 611,78 лева – 60%

Очаквани резултати:

·         Подобрена материална база, свързана с настаняването на туристи на територията на рибарската област, чрез поставяне на 4 броя бунгала в местността „Баша“ (Къмпинга).

·         Повишено качеството на предоставените услуги и нивото на удовлетвореност на посетителите;

·         Увеличен брой на реализираните нощувки в на територията на община Тутракан и рибарската област като цяло;

·         Увеличен престой на местни и чуждестранни туристи;

·         Постигнат социален ефект чрез осигуряване на заетост на местни фирми;

·         Повишена привлекателността на територията на МИРГ Тутракан – Главиница – Сливо поле.

 

Място на изпълнение в Рибарската област:

Област Силистра, гр. Тутракан, местност „Баша“ (Къмпинга) до хан „ Дълбока“;

Контакти:

Гр. Тутракан, обл. Силистра, ул. „Боровец” №1, Нело Дълбоков, тел. +359 899 885010