Изп.на договори "Празник на водните спортове на р.Дунав при с.Бръшлен"
"Празник на водните спортове на р.Дунав при с.Бръшлен" ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Екип на МИРГ   
Четвъртък, 11 Декември 2014 16:56

Заглавие на проекта:

● "Празник на водните спортове на р.Дунав при с.Бръшлен"

 Вх.№:

BG-2014-GTS-3.1.02-007, Дог. №400/09.09.2014г.

Бенефициент:

Народно Читалище “Братство-1906”

Мярка от ОПРСР :

№ 4.1 „Развитие на рибарските области“

Мярка от МСР:

Мярка 3.1. „Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство”- компонент 2

Основна цел на проекта :

Основната цел на настоящия проект е да допринесе за насърчаване на туризма чрез създаване на традиционен воден празник свързан с демонстрацията на водни спортове и традиционни риболовни практики, които могат да се практикуват на река Дунав.

Резюме на проекта:

Районът на с. Бръшлен е с богата история и традиции, с разнообразни природни дадености. В дългосрочен план те могат да допринесат за развитието на устойчиви форми на туризъм и ангажиране на местната общност в алтернативни икономически дейности и съживяване на загубилите се в съвремието традиционни занаяти. Един воден празник в непосредствена близост до селото на брега Дунав ще допринесе силно за привличане на туристи в региона, а и ще даде тласък на местната общност да предлага туристически услуги свързани с река Дунав.

Продължителност на проекта :

5 месеца

Размер на безвъзмездната финансова помощ :

40 728.03 лева

Очаквани резултати:

·         Създаване на традиционен празник на водните спортове и рибарските  техники. Да се повиши качеството на предоставените услуги и нивото на удовлетвореност на посетителите;

  • Да се увеличи броят на реализираните нощувки в  района на с. Бръшлен;
  • Да се увеличи престоят на местни и чуждестранни туристи;

·         Да се постигне социален ефект чрез осигуряване на заетост на местни фирми;Изградени барбекюта - 3 бр.;

  • Да се повиши привлекателността на територията на МИРГ Тутракан – Главиница – Сливо поле
  • Стимулиране и създаване на други туристически услуги в местната общност.

Място на изпълнение в Рибарската област:

Област Русе, Община Сливо поле, село Бръшлен, Народно Читалище “Братство-1906”.

Контакти:

с. Бръшлен, ул. „България“ № 2, тел. 0888135688