Изп.на договори "Преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда в село Бръшлен"
"Преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда в село Бръшлен" ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Евелина Джепсън   
Понеделник, 09 Септември 2013 17:41

 Заглавие на проекта:

● "Преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда със сутерен в информационен център с почивна станция и изграждане на павилион за образователни занятия в село Бръшлен"

 Вх.№:

BG-2012-GTS-3.1.01-002

Бенефициент:

● Община Сливо поле 

 Мярка от ОПРСР :

№ 4.1 „Развитие на рибарските области“

Мярка от МСР:

Мярка 3.1 „Запазване на привлекателността на територията чрез публични инвестиции с фокус туризъм“ – Компонент 1

 Основна цел на проекта :

Диверсифициране на традиционния поминък  чрез насърчаване на туризъм,  еко-туризъм и туристически дейности на открито като цяло.

Специфични цели:

- Изграждане на туристическа инфраструктура, съоръжения и атракции на територията на община Сливо поле чрез преустройство и разширяване на съществуваща двуетажна сграда в с. Бръшлен;

-   Популяризиране на природните забележителности на територията на Община Сливо поле чрез изграждане на информационен център и павилион за учебни занимания  на открито;

- Популяризиране привлекателността на рибарската област чрез организиране на местен рибарски фестивал;

 Резюме на проекта:

Обектът, предмет на настоящата интервенция е разположен на територията на Община Сливо поле, в населено място, разположено в близост до р. Дунав и в имот в с. Бръшлен.

  1. Обект: Преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда със сутерен в информационен център с почивна станция и изграждане на павилион за образователни занятия в село Бръшлен

Продължителност на проекта :

18 месеца

Размер на безвъзмездната финансова помощ :

497 098.63 лв.

 Очаквани резултати:

  1. Създадени атракции за посетители в с. Бръшлен - 1брой;
  2. Създадени нови туристически продукти, насърчаващи туризма, с фокус към риболовен туризъм и опазване на природното наследство - 1 брой информационна система;
  3. Дейности, свързани с популяризиране на природните забележителности - 2 броя (изработване на фотоекспозиция и организиране на рибарски фестивал).

 Място на изпълнение в Рибарската област:

Област Русе, Община Сливо поле, с. Бръшлен

 Контакти:

град Сливо поле, пл. „Демокрация“ №1, тел. 08131/ 2795