Изп.на договори "Тутракан - модерна дестинация на риболовен туризъм, интегриран с история, традиции и изкуство"
"Тутракан - модерна дестинация на риболовен туризъм, интегриран с история, традиции и изкуство" ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Евелина Джепсън   
Понеделник, 09 Септември 2013 16:57

 Заглавие на проекта:

● "Тутракан - модерна дестинация на риболовен туризъм, интегриран с история, традиции и изкуство"

 

 Вх.№:

BG-2012-GTS-3.1.01-001

Бенефициент:

● Община Тутракан

 Мярка от ОПРСР :

№ 4.1 „Развитие на рибарските области“

Мярка от МСР:

Мярка 3.1 „Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство” – Компонент 1

 Основна цел на проекта :

Да се развие туристическия потенциал на Тутракан чрез интегрирана, разнообразна и устойчива мрежа от туристически услуги. Крайната цел е да се създаде една от най-привлекателните туристически дестинации по река Дунав.

Специфични цели:

- превръщане на района община Тутракан в привлекателна и екологично устойчива туристическа дестинация;

-запазване и използване на културните и историческите дадености на община Тутракан – доставка на макет  на стара плаваща воденица;

-развитие на имиджа на Тутракан като привлекателна туристическа дестинация и повишаване на популярността му на международно равнище (реклама, разпространение на информационни материали и т.н.);

-подобряване на условията за спорт и отдих на жителите и гостите на община Тутракан чрез създаване на благоприятна среда за пешеходен туризъм и спорт в региона (рехабилитация на зелени площи в Крайдунавски парк, пешеходни и вело алеи, спортна площадка за волейбол и баскетбол, реконструкция на градска тоалетна, реконструкция на чешма);

-създаване на благоприятна среда за предприемачите.

 Резюме на проекта, основни дейности:

За реализиране основната и специфични цели на проекта ще се реализират следните дейности:

Дейност 1: Организация и управление.

Дейност 2: Благоустрояване и озеленяване на Крайдунавски парк - етап 3

Дейност 3:  Туристическа атракция "Стара плаваща воденица"

Дейност 4:  Разработване на Туристическа маркетингова стратегия и  маркетинг на туристически продукти, включително продукти, с фокус към риболовен туризъм и опазване на природното наследство

Дейност 5:  Информация и публичност  на проекта

Продължителност на проекта :

13 месеца

Размер на безвъзмездната финансова помощ :

464 938.89 лева

 Очаквани резултати:

1. С реализиране на проекта ще се постигне   развитие на риболовния туризъм и използване на риболовната култура и традиции в района.

2.Ще се създаде благоприятна среда за предприемачеството, а с помощта на продукти, насочени към риболовния туризъм, в региона ще се привлекат туристи.

 Място на изпълнение в Рибарската област:

Област Силистра, Община Тутракан, град Тутракан, крайбрежна зона

 Контакти:

град Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, тел. 0866/ 60621