Изп.на договори "Тутракан-вечен като Дунава"
"Тутракан-вечен като Дунава" ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Евелина Джепсън   
Сряда, 05 Декември 2012 18:40

Вх.№:

BG-2012-GTS-3.2-002

Бенефициент:

● СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан 

 Мярка от ОПРСР :

№ 4.1 „Развитие на рибарските области“

Мярка от МСР:

Мярка 3.2 „Запазване на привлекателността и облика на рибарската област чрез защита на природното наследство”

Основна цел на проекта :  

Запазване привлекателността, традициите и облика на рибарската област чрез защита на природното наследство.

Специфични цели:

-      Създаване на условия за устойчивост на природната среда;

-      Опазване на рибните популации;

-      Запазване и обогатяване на местните традиции и културна среда;

Продължителност на проекта :

12 месеца

Размер на безвъзмездната финансова помощ :

11 583, 01 лева

 Очаквани резултати:

1.Създадени две групи участници в проекта
2. Изработено лого на проекта
3. Изложба „Опазване на природното наследство по река Дунав”
4. Проведени два тренинга в ЗМ "Калимок-Бръшлен" и ЗМ "Малък Преславец".
5. Проведена среща на поколенията /седянка/
6. Почистено крайбрежието на река Дунав от болницата до рибната борса;
7. Участие в празника на реката;
8. Проведен ритуал и пуснат венец в чест на св. Николай, покровител на рибарите;
9. Посещения в рибарската махала, Етнографски музей "Дунавски риболов", рибната борса и жилища на рибарите. Проучени готварски рецепти,бита и такъмите за риболов;

10. Създадени част от учебни програми за задължителна подготовка по биология в 8 и 9 клас, Свят и    личност в 12 клас;

11.  Изработени презентации по темите от учебните програми.

12.  Проведени изследвания, анализ на пробите и статистика, относно чистотата;

13.  Организирано мероприятие за старт на проекта;

14.  Изработени и отпечатани 1000 броя  двуезични дипляни;

15. Публичност на дейностите по проекта, чрез публикации в интернет и в местния печат;

16. Изработени и поставени информационни табели;

17. Публикувани данни от изследването на водата.

Място на изпълнение в Рибарската област:

Област Силистра, СОУ „Христо Ботев“, град Тутракан

Контакти:

град Тутракан, ул. „Гео Милев“ № 2, тел. 0866/ 62 028

 Проектът е завършен