Изп.на договори „Река Дунав–моето минало, настояще и бъдеще–обучение на ученици по природозащитно образование"
„Река Дунав–моето минало, настояще и бъдеще–обучение на ученици по природозащитно образование" ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Евелина Джепсън   
Сряда, 05 Декември 2012 18:30

Вх.№:

BG-2012-GTS-3.2-001 

Бенефициент:

● СОУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан 

 Мярка от ОПРСР :

№ 4.1 „Развитие на рибарските области“

Мярка от МСР:

Мярка 3.2 „Запазване на привлекателността и облика на рибарската област чрез защита на природното наследство”

 Основна цел на проекта :

Запазване на привлекателността и облика на рибарската област чрез защита на природното наследство. Изграждане на капацитет за изпълнение на местната стратегия за развитие.

 Специфични цели:

- Съхраняване и популяризиране на традициите, свързани с риболова и лодкостроенето, чрез обучение на младите местни хора.

-  Опазване на природното и културно наследство на местността, възможност за инициирани и развивани от млади хора дейности, свързани с рибарството и туризма.

Резюме на проекта:

Риболовът е първият занаят в Тутракан. Самият град е създаден като рибарско селище и е просперирал като такова. И до днешно време най-често срещаният занаят е риболовът. Причината за това е близостта до река Дунав - богата на ресурси и видово разнообразие. Това е предпоставка и причина за реализиране на проекта с основна дейност - създаване на учебна програма по природозащитно образование. Целта на програмата е запознаване с видовото разнообразие на рибите в река Дунав, изследване на рибните популации, класификация по семейства, срокове за забрана на улов на риба през период на размножаване, средни годишни улови на есетрови риби по видове. Приоритетно ще се разглеждат видовете риби с природозащитен статус. Учениците - участници в проекта ще имат възможност да се включат в 10-дневно обучение на открито, съчетано с риболов и специфичните за него техники. Плетенето на мрежи и лодкостроенето са също едни от най-старите занаяти, които изискват знания, умения и търпение. В настоящия проект се предвижда обучение по тези традиционни за района занаяти и обособяване на работилница и кабинет за удовлетворяване на тази необходимост.

Продължителност на проекта :

12 месеца

Размер на безвъзмездната финансова помощ :

23 650,48 лева

 Очаквани резултати:

1. Проведено 10 дневно обучение на открито по природозащитно образование, с 15 ученици.

2. Създадена учебна програма за природозащитно образование и обучение, разпространена в 3 училища на рибарската област на МИРГ "Главиница - Тутракан - Сливо поле"

3. Оборудван кабинет за обучение по местно кулинария

4. Оборудвана работилница по дървообработване и лодкостроене

5. Проведено обучение на 45 ученици /15 по плетене на рибарски мрежи, 15 по лодкостроене, 15 по кулинария/ в 90 факултативни часа.

6. Издадени 2 книжки - една за видове риби, характерни за Долен Дунав и тяхното опазване, и една за местната рибна кухня. Те ще бъдат разпространени и съхранявани в три училища от рибарската област - в Тутракан, Главиница и Сливо поле, и библиотеките в РО и ще бъдат използвани при внедряването на програмата за природозащитно обучение.

7. Изложба на продукти от изучаваните занаяти по проекта и кулинарните умения. Закриване на проекта.

 Място на изпълнение в Рибарската област:

Област Силистра, СОУ „Йордан Йовков, град Тутракан

 Контакти:

град Тутракан, ул. „П.Славейков“ № 15, тел. 0866/ 60581, 60587

Проектът е завършен