Изп.на договори "Подобряване на средата за живот около местата за приставане на рибарски лодки по р.Дунав
"Подобряване на средата за живот около местата за приставане на рибарски лодки по р.Дунав ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Екип на МИРГ   
Понеделник, 22 Октомври 2012 17:21

Вх.№:

BG-2012-GTS-2.1.01-002

Бенефициент:

Община Главиница

Мярка от ОПРСР :

№ 4.1 „Развитие на рибарските области“

Мярка от МСР:

Мярка 2.1 „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез публични инвестиции за подобряване средата на живот в областта“ – Компонент 1

Основна цел на проекта :

Подобряване средата на живот около местата за приставане на рибарски лодки на р.Дунав при с.М.Преславец, Община Главиница, чрез обезпечаване с необходимата инфраструктура и подобряване на условията, свързани с практикуване на риболов и рекреакция по поречието на р.Дунав.

Резюме на проекта:

Проектът предвижда доразвиване на разположената югоизточно от имота съществуваща зона за рекреакция, осигурявайки достъп за посетителите до брега на реката и съществуващия рибарски пристан. Към благоустрояваната територия са предвидени два подхода - един от изток от пристанището и втори от югозапад, осъществяващ връзката със съществуващата рекреационна зона. В разработваната територия са обособени три основни функционални зони - зона за риболов и наблюдение, разположена на брега на реката, зона за временно съхранение и първа продажба на улов - в югозападната част на имота и зона за консумация на открито на изток, в близост до съществуващото пристанище.

Продължителност на проекта :

16 месеца

Размер на безвъзмездната финансова помощ :

312 416,76 лева

Очаквани резултати:

·         Изградена дребномащабна инфраструктура;

·         Изградени скари за риболов и наблюдение - 3 бр.

·         Изградени площадки за риболов - 2 бр.;

·         Изградени бунгала за съхранение на инвентар - 3бр.;

·         Изградени барбекюта - 3 бр.;

·         Изградени зелени площи и алеи;

Място на изпълнение в Рибарската област:

Област Силистра, Община Главиница, село Малък Плеславец, крайбрежна зона

Контакти:

град Главиница, ул. „Витоша“ № 44, тел. 08636/ 2040

 

Проектът е завършен